NHỎ GÁY FRONTLINE

Thương hiệu:

150,000 VNĐ

  • Phòng và tiêu diệt trứng, nhộng và bọ chét trưởng thành, ngay cả bỏ chét gây viêm da dị ứng
  • Tiêu diệt tất cả loài bọ chét ( lây truyền bệnh Lyme)
  • Thành phần chính: Fipronil 9,8%S-methoprene 8,8%, 1dung tích:2,68ml
0965.086.079